2/28/11

การลอกสีเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก

การลอกสีเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก

เป็นการขจัดสีหรือน้ำยาเคลือบผิวเดิมออกจากผิวไม้เฟอร์นิเจอร์นิเจอร์ไม้สักเพื่อการทำสีหรือเคลือบผิวใหม่ การลอกสีสามารถทำได้คือ

1. การขูดลอกธรรมดา

2. ด้วยเหล็กขูดสี

 การลอกด้วยสารเคมี ซึ่งเป็นวิธีที่สะดวกรวดเร็ว แต่ควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับชิ้นงาน
เพราะนอกจากมีชนิดลอกสีไม้แล้วยังมีชนิดที่ใช้ลอกสีโลหะอีกด้วย การใช้น้ำยาลอกสีผิดประเภทจะมีผลทำให้เฟอร์นิเจอร์สักเปลี่ยนสีและทำให้กาวที่ติดรอยต่อต่างๆหลุดหลอกได้.
ก่อนใช้น้ำยาลอกสีควรอ่านคำแนะนำการใช้งานที่ติดมากับบรรจุภัณฑ์อย่างละเอียด รวมทั้งตรวจดูคุณสมบัติของน้ำยาลอกสียิห้อนั้นๆ ให้ดี เนื่องจากผู้ผลิต แต่ละรายมักผสมสารเคมีในน้ำยาให้มีความเข้มข้นต่างกัน รวมทั้งสารเคมีเหล้านี้ล้วนมีอันตรายต่อผิวหนังสื่อสำผัส จึงควรระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง

เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก
เฟอร์นิเจอร์ไม้สักเชียงใหม่


เทคนิคในการลอกสีเฟอร์นิเจอร์ไม้สักด้วยสารเคมี

1.ทาน้ำยาลอกสีด้วยแปรงบนชิ้นงาน ทิ้งไว้ประมาณ 5-10 นาที แปรงที่ใช้ควรเป็นแปรงใยสังเคราะห์
2. ใช้เกรียงขูดสีที่ทำปฎิกิริยากับน้ำยาออกให้หมด ส่วนใดของเฟอร์นิเจอร์ไม้สักที่ขูดไม่ออกให้ทาน้ำยาซ้ำ จากนั้นทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมง
3. ล้างน้ำยาออกด้วยน้ำผสมผงซักฟอกเช็ดทำความสะอาดและทิ้งไว้ให้แห้งสนิทเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก

No comments:

Post a Comment