4/20/11

โต๊ะทำงานไม้สัก

โต๊ะทำงานไม้สัก การเคลือบสีเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก

ªØ´ÃѺᢡäÁéÊÑ¡_3
www.mallikafurniture.com
ªØ´ÃѺᢡäÁéÊÑ¡_1
www.mallikafurniture.com

กรรมวิธีการเคลือบและแตกแต่งโต๊ะทำงานไม้สักนั้นสามารถกระทำได้มากมายหลายวิธี ดังนี้

การทาโต๊ะทำงานไม้สัก

 1. การเคลือบหรือทำให้เกิดสีด้วยการใช้แปรง
 2. ควรเลือกแปรงที่มีขนาดเหมาะสมกับงาน
 3. แปรงเล็กควรใช้กับพื้นที่ ที่มีขนาดเล็ก

ข้อควรระวังในการทาสีโต๊ะทำงานไม้สัก:

 1. คนสีก่อนทาและขณะที่ทา
 2. หากเฉดสีที่ทาอยู่มีขนาดใกล้เคียงกับตัวเก่าให้ทาเพียงครั้งเดียว
 3. ทำตามคำแนะนำของผู้ผลิต

การพ่นโต๊ะทำงานไม้สัก

 • เป็นวิธีทำให้สีเคลือบกระจายเป็นละอองเล็กๆ
 • เมื่อแผ่นสีหรือน้ำยาเคลือบแห้งและแข็งตัวก็จะกลายเป็นผิวเคลือบบนชิ้นงาน

การย้อมสี โต๊ะทำงานไม้สัก

เป็นการเปลี่ยนสีของโต๊ะทำงานไม้สักด้วยกานใช้สีละลายกับตัวทำละลาย

แล้วปล่อยให้ซึมเข้าเนื้อไม้
โดยไม่ทำลายเนื้อไม้สัก

 1. ย้อมสีแบบเปิดลายไม้

  - เป็นการทำให้เนื้อไม้และเสี้ยนเกิดสีตามความต้องการ

  - สีที่ใช้จะมีความโปร่งแสง ทำให้สามารถมองเห็นลวดลายและเสี้ยนไม้

  - สีย้อมที่ใช้ เช่น สีย้อมน้ำ สีย้อมน้ำมัน สีย้อมวาร์นิช รวมถึงหมึกพิมพ์


เคล็ดลับการย้อม โต๊ะทำงานไม้สัก:

 1. ควรผสมสีย้อมเพียงครั้งเดียวและกะปริมาณให้เพียงพอับการใช้งาน
 2. ทดลองทาหรือเช็ดสีย้อมพี่ผสมแล้วกับเศษไม้ ก่อนนำไปทำบนโต๊ะทำงานไม้สัก
 3. ทาหรือเช็ดสีย้อมบนชิ้นงานแต่ละครั้งจะเพิ่มความเข้มของสีย้อม
 4. สวมถุงมือทุกครั้ง

โต๊ะทำงานไม้สักเพิ่มเติมที่ www.mallikafurniture.comNo comments:

Post a Comment